Nieuws - Jan Bouma 25 jaar organist

Hervormde gemeente - De kerkdienst van 3 januari 2010 was in meerdere opzichten een feestelijke dienst. Naast de doop van Petra Maria Attema en het afscheid van mevrouw Hosper en de heer Jansma (uit de kerkenraad) werd uitdrukkelijk stilgestaan bij het 25 jarige jubileum van organist Jan Bouma. In december 1984 werd hij de opvolger van organist Feijen uit Veenhuizen. Inmiddels is Bouma ook al weer ongeveer 8 jaar vaste organist in Donkerbroek. Daarnaast is hij in dienst van de Hervormde Gemeente Donkerbroek-Haule als koster en medewerker begraafplaatsen.

Draaginsigne en oorkonde

Namens de kerkelijke gemeente en de Kerkenraad bedankte ds. de Graaf Jan Bouma voor zijn jarenlange plichtsgetrouwe en voortreffelijke vervulling van zijn functie als organist en sprak de hoop uit dat de gemeente nog vele jaren van zijn diensten gebruik mag maken.
Rinze Kootstra, voorzitter van het College van Kerkrentmeesters, reikte Jan vervolgens de door de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in de PKN toegekende draaginsigne in zilver met bijbehorende oorkonde uit, als dank en waardering voor zijn werkzaamheden als organist gedurende een periode van 25 jaar. Daarnaast werd Jan onder dankzegging voor zijn voortreffelijke werkzaamheden als organist een cadeau in couvert en een bos bloemen overhandigd.

Het College van Kerkrentmeesters feliciteert Jan van harte met zijn 25-jarig jubileum als organist en wil hem nogmaals hartelijk dankzeggen voor zijn werk voor de Hervormde Gemeente Donkerbroek – Haule in de afgelopen 25 jaren.

Geplaatst op: 06 Januari 2010

terug