Nieuws - Maria in de Advent – Open Avond

Donderdag 10 december a.s. is er in Het Anker te Oosterwolde een open avond over het thema "Maria in de Advent". De avond begint om 20.00 uur en staat onder leiding van mw. M. Tiesinga-Foekema, RK-pastor.

In de Adventstijd wachten we op het geboortefeest van Jezus in Bethlehem. En één van de belangrijkste bijbelfiguren met wie we naar Zijn komst uitzien is natuurlijk zijn moeder Maria. Het evangelie van Lucas met name vertelt veel over de tijd van verwachten, de reis van Maria en Jozef naar Bethlehem, de geboorte van Jezus en de vlucht daarna naar Egypte.

In de rooms-katholieke traditie is Maria door haar overgave en bereidwilligheid de Moeder Gods te worden, uitgegroeid tot een vereerde en aanbeden heilige. Ze is een bemiddelaar geworden tussen de eenvoudige gelovigen en de grote God. Rond haar figuur zijn in de loop van de traditie de zgn. Maria-feesten onstaan; niet alleen de geboorte en ontvangenis van Jezus worden gevierd, ook haar eigen geboorte, en ten hemel opneming, en zo meer.

In deze Adventstijd willen we vanuit die rooms-katholieke traditie over Maria verteld krijgen. We hebben mw. Tiesinga, RK pastor in de parochie Oosterwolde / Zorgvlied, uitgenodigd een inleiding te houden en zullen zeker ook met haar in gesprek komen over de Maria-verering. Dit is een goede gelegenheid meer van Maria te horen, maar wellicht ook uzelf en uw eigen geloven in haar levensverhaal te ontdekken.

Voor informatie en aanmeldingen kunt in Donkerbroek terecht bij Jitske Draaistra (0516-491541).

Geplaatst op: 03 December 2009

terug