Nieuws - Ook zo’n zin in een feestje ?

Zondagavond om 19.00 uur begon de dienst die georganiseerd werd door de
Christelijke Gemengde Zangvereniging “Looft den Heer” o.l.v. dhr.G. Zigterman.
Het thema was:” Kerkelijke feestdagen van het hele jaar”.
Er was een kinderkoor bij: 22 kinderen in totaal en deze stond o.l.v. Linda Delfsma.
De kinderen zongen apart en samen met het grote koor.

Enkele liederen uit de dienst die door de kinderen gezongen werden waren: Kum ba ya my Lord, 11 november is de dag, Zie ginds komt de stoomboot, Wie heeft gemaakt de bloemetjes, Lees je bijbel bid elke dag en wij zullen opstaan.Het koor zong liederen die bij kerst en bij Pasen horen. Ook was er samenzang.
De kerk was versierd met lampions, pakjes voor Sinterklaas , zakjes met tuinzaden en groenten en fruit. Zoveel mogelijk uit eigen tuinen. Ook waren er duiven op de preekstoel.
Het geheel werd aangevuld met enkele gedichten door de koorleden.
De kinderen waren erg enthousiast met het zingen en dat lokte een groot applaus uit.
Het was mooi dat er zoveel mensen in de kerk waren. Iedereen kon meelezen, omdat alles op de beamer stond. Deze werd verzorgd door Janneke v.d.Meulen. Orgelspel was van Wietse v.d.Veen en pianobegeleiding was van Maria v.d.Meulen- Taekema.

Heeft u de dienst gemist ?  Klik op onderstaande speler om de dienst te beluisteren.

Geplaatst op: 24 September 2009

terug