Nieuws - Nieuws van de Diaconie

Al jarenlang worden er in het hele land door vele vrijwilligers postzegels en kaarten ingezameld voor het zendingswerk van Kerk in Actie en de Gereformeerde Zendingsbond. Zo ook in onze eigen gemeente. Misschien heeft u zelfs nog hele oude kaarten op postzegels in de kast liggen? Maar hoe weet u of deze geschikt zijn voor de inzamelingsactie? Vooropgesteld kan worden, dat alle postzegels en enveloppen met een postzegel van harte welkom zijn. Kijk voor meer informatie op de pagina van de Diaconie.

Geplaatst op: 12 Juni 2009

terug