Nieuws - Stichting Multimodus: Projecten in Rwanda

Jan Sobantu Dros temidden van de pastorsIn de dienst op Witte Donderdag was Jan Sobantu Dros in ons midden. Hij vertelde ons over het werk van Stichting Multimodus in het bijzonder over het Health Center in Gikomero. Jan begon zijn verhaal zo: “Wat een voorrecht dat ik hier vanavond mag zijn. Precies een jaar geleden had ik het voorrecht om in Rwanda in de Anglicaanse kerk een Paasviering mee te maken waarin ook het Avondmaal werd gevierd.” Een jaar geleden was Jan vooral persoonlijk in de weer met het project ‘laptops voor Rwanda’. Maar door zijn werkzaamheden en contacten in Rwanda raakte hij diep overtuigd dat hij het hierbij niet mocht laten.

Ziekenhuis noodzakelijk in Gikomero

Er moest meer gebeuren. Het Health Center in Gikomero heeft dringend een hele inventaris nodig: bedden, onderzoektafels, kantoorinrichting, enz. en kan vervolgens pas erkend worden als aan duidelijke kwaliteitseisen wordt voldaan. Alleen de erkende Health Centers worden door de regering van Rwanda gesteund met een vergoeding van ongeveer € 2,- per potentiële patiënt per jaar. Aangezien in de regio van Gikomero ca. 30.000 mensen wonen, zou het Health Center aanspraak kunnen maken op bijna € 70.000,-. Daarmee zou het ziekenhuis blijvend zelfstandig kunnen opereren. Maar voordat het zover is moet er nog veel gebeuren. De Stichting Multimodus zet zich in om dat doel voor al die mensen daar te bereiken. De behoefte aan een ziekenhuis in Gikomero is groot. Stichting Multimodus probeert in Nederland aan ziekenhuismateriaal te komen, maar voor dat wat men niet kan krijgen en het vervoer naar Rwanda is nog veel geld nodig.

Zonnepanelen en waterzuivering

Intussen zijn er ook nog plannen van andere orde. Het Daey Oweninstituut biedt een unieke kans om de kliniek in Gikomero te voorzien van zonnepanelen en waterzuivering. Voor dit project is o.a. contact gezocht met het Friesland College te Leeuwarden om te proberen het project van de grond te krijgen en samen het benodigde geld binnen te halen.

Door de gezamenlijke diaconieën van Donkerbroek en Haule is een bedrag van € 300,- overgemaakt (waarin de collecte van Witte Donderdag). Ook u kunt eventueel zelf nog bijdragen aan het werk van Stichting Multimodus: Postgiro 4737646 t.n.v. Stichting Multimodus te Donkerbroek. Meer informatie op www.multimodus.nl.

Bekijk HIER de powerpointpresentatie van het werk van Stichting Multimodus in Rwanda.

Geplaatst op: 21 April 2009

terug