Nieuws - MADD 2008 Haule

Vrijwilligersdag MADDIn het kader van de landelijke vrijwilligersdagen Make a Difference Day (MADD) is de Rabobank De Stellingwerven vrijdag 31 oktober en zaterdag 1 november met 11 mensen, samen met 5 mensen van de Hervormde Gemeente Donkerbroek-Haule, aan de slag gegaan op het kerkhof te Haule. Make a Difference Day is een jaarlijks groot landelijk evenement. Tijdens de MADD doen tienduizenden Nederlanders vrijwilligerswerk en wordt extra aandacht besteed aan het imago van vrijwilligerswerk.

Antieke monumenten

Op het kerkhof te Haule zijn veel antieke grafmonumenten aanwezig. De oudste dateert uit 1838.
Ook zijn de monumenten vaak voorzien van bijzondere opschriften. Bijvoorbeeld deze, welke is aangebracht op een monument uit 1906 en die kennelijk bedoeld is voor de passerende wandelaars:

“Bedenk o Wandelaar
hoe broos het leven is,
Want zie ik was een man
zeer sterk en frisch,
Hier vroeg de dood niet naar
Maar dit zij u gezeid
dat als hij tot u komt,
O mensch! Wees dan bereid”

Schoonmaken van grafmonumentenVoor een deel van deze antieke monumenten worden geen grafrechten meer betaald, zodat ze zouden kunnen worden verwijderd. Echter, gelet op de historische waarde ervan, hebben de Kerkrentmeesters besloten de monumenten, met behulp van vrijwilligers, voorlopig zoveel mogelijk in stand te houden.
Daarom is het opknappen van deze grafmonumenten in het kader van MADD 2008 als klus aangemeld bij de Rabobank De Stellingwerven.

Tamponneren

Onder deskundige leiding van koster en beheerder Jan Bouma hebben een groep enthousiaste en gemotiveerde vrijwilligers (8 dames en 8 heren) van de Rabobank en de Hervormde Gemeente ongeveer 75 antieke grafmonumenten schoongeboend en de opschriften van 11 monumenten zwart geschilderd, zodat ze weer leesbaar zijn. Voor het schilderen van de teksten is een speciale techniek vereist, namelijk het zogenaamde “tamponneren” met behulp van een (echte) kurk van een wijnfles. Dit vergt veel geduld en een vaste hand. Bovendien was het gezien de temperatuur van ongeveer 7 graden een bijzonder koude klus! De vrijwilligers hebben in korte tijd met veel inzet een mooi resultaat bereikt, waarbij de gezelligheid en de gemoedelijkheid van het samen werken, koffiedrinken en eten zeker niet ontbraken! Zo werden bijvoorbeeld “tips” uitgewisseld voor het langdurig in stand houden van een huwelijk, want er bleek een ervaringsdeskundige onder de vrijwilligers te zijn die reeds 52 jaar is getrouwd!

Wij willen alle vrijwilligers hartelijk danken voor hun enthousiaste en gewaardeerde medewerking!
We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde MADD!

College van Kerkrentmeesters van de
Hervormde Gemeente Donkerbroek-Haule

Geplaatst op: 20 November 2008

terug