Nieuws - Lyanne Friso wint Stimuleringsprijs

Lyanne Friso krijgt de prijs uitgereiktOnze dorpsgenote Lyanne Friso ontving op woensdag 5 november 2008 de Stimuleringsprijs Christelijk Onderwijs. De Besturenraad en de UnieNzv houden deze prijs in stand. Friso, afgestudeerd aan de pabo van de Stenden Hogeschool in Leeuwarden, won de prijs met haar afstudeeropdracht 'Een symbolisch koninkrijk'. Die bestaat uit een lessenserie waarin een symbolische lezing van verhalen uit het Bijbelboek Samuël centraal staat.

Theologe en NCRV-presentatrice Jacobine Geel reikt de prijs uit. Er is een geldbedrag van € 750 aan verbonden.

Friso's afstudeeropdracht was een van de zes inzendingen voor de Stimuleringsprijs. In haar scriptie stelt ze dat kinderen al vanaf zes jaar in aanraking moeten komen met de symbolische betekenis van Bijbelverhalen. In haar lessenserie voor de middenbouw van de basisschool laat ze aan de hand van het Bijbelboek Samuël zien hoe dat in de praktijk kan.

Durf

De jury prijst Friso's "durf in eigen positiebepaling". Haar pedagogische, didactische en theologische verantwoording heeft indruk gemaakt. De afstudeeropdracht kan volgens de jury bijdragen aan de ontwikkeling van het vak godsdienstige vorming op de basisschool.

Symbolen centraal in lesmethode

Lyanne presenteert haar lesmethodeEen bijbelverhaal is meer dan geschiedenis alleen. Lyanne Friso (21) schreef in het kader van haar afstudeerscriptie een lesmethode voor het vak Godsdienst. Op aanraden van haar docente Joanneke Kuipers spitste ze haar afstudeeropdracht toe op het onderwerp "Hoe vertel je een Bijbelverhaal" en deed mee aan de verkiezing van de Stimuleringsprijs Christelijk Onderwijs. In haar geschreven lesmethode staan symbolen centraal. Dat is vrij ongebruikelijk in het godsdienstonderwijs op de basisscholen. Vaak worden Bijbelverhalen verteld als geschiedenissen.

Samuël

Lyanne koos het verhaal van Samuël uit het Oude Testament. In het levensverhaal van Samuël komen verschillende symbolen aan bod. Zo staat het scheuren van Samuëls mantel - Saul pakte die in woede beet - voor het scheuren van het koningschap van Saul. En dat David een goede koning zou worden is al vanaf het begin bekend:, want hij was de achtste zoon: acht komt na de volheid van zeven en is het getal van God. David hoorde bij God.

De kinderen krijgen een "koningsboek", waarin ze symbolen uit het verhaal van Samuël en de koningen Saul en David leren betrekken op hun eigen leven. Na de vertelling en een bespreking ervan in de klas volgt een creatieve uitwerking. Bijvoorbeeld een rollenspel of een tekening.

Lyanne werd geïnspireerd door een godsdienstles die ze gaf op de Christelijke Basisschool "In de Kring" in Oosterwolde. Het verhaal over de doop van Jezus stond centraal, maar op een andere manier dan gewoonlijk. "De doop symboliseert de verbondenheid met God. Daar hebben we het over gehad" aldus Lyanne.

Lesmethode is te downloaden

Haar lesboek + koningsboek is onderaan deze pagina te downloaden. Op dit moment doet Lyanne invalwerk binnen het onderwijs, maar ze hoopt in de toekomst in een vaste baan zelf haar methode te kunnen toepassen. En natuurlijk zou het leuk zijn als ook andere leerkrachten het zouden gaan gebruiken.

Een symbolisch koninkrijk

Koningsboek

bron: Friesch Dagblad en website Besturenraad

Geplaatst op: 06 November 2008

terug