Nieuws - Schoenendoosactie weer van start

Een grandioos cadeauZondag 2 november j.l. is weer de schoenendoosactie "een grandioos cadeau" van start gegaan. Kindren in kerken en scholen versieren een schoenendoos en vullen die met schoolspullen, speelgoed en toiletartikelen. Het doel van de actie is om kinderen in Nederland te leren om te delen, van hun rijkdom, met arme leeftijdgenootjes. Ook dit jaar doen de scholen in Donkerbroek en Haule (CBS De Peggebult, OBS 't Startblok en OBS "De Trede") weer mee aan deze actie. Natuurlijk mag iedereen meedoen, ook volwassenen, die geen kinderen (meer) in huis hebben.

Ook een geldelijke bijdrage mag

Wilt u liever een geldelijke bijdrage geven? Dan kunt u een bijdrage overmaken op Giro 334243 t.n.v. de Stichting Samaritan's Purse Nederland te Ermelo. Zie voor meer informatie: www.actiekids.nl

Ophalen schoenendozen

In de morgendienst van 30 november a.s. wordt de actie afgesloten en kunnen de dozen in de kerk worden ingeleverd. Bent u die dag niet in de kerk dan kunt u uw doos inleveren op één van de volgende adressen:
Alie Tuinstra, 't West 5, Donkerbroek tel.: 491347
Jeanette Kwakernaak, Dorpsstraat 92, Haule tel.: 577513

Oproep: vrijwilligers gezocht

Wie wil ons helepen bij het controleren en verzendklaar maken van de dozen op maandagavond 1 december a.s.? En wie wil de dozen naar het inzamelpunt in Heerenveen brengen op 3 of 6 december? Eventuele vrijwilligers kunnen zich melden bij bovengenoemde contactpersonen.

Geplaatst op: 04 November 2008

terug