Nieuws - Werelddiaconaat 12 Oktober 2008

15 centWat 15 cent betekenen kan......

Op zondag 12 oktober aanstaande zal er een collectemoment zijn voor het Werelddiaconaat. Deze collecte is gekoppeld aan de succesvolle 15cent-campagne. Met deze campagne komt Kerk in Actie samen met ICCO op voor de miljoenen kinderen die het slachtoffer dreigen te worden van ondervoeding en gebrek aan schoon drinkwater. Het kleine bedrag van 15 cent per dag is al genoeg om een kind dagelijks te eten te geven.

Kameroen

Een van de projecten die de 15cent-campagne steunt, is het landbouwproject in Kameroen. De inwoners van deze streek hebben, net zoals u en ik, voedsel en water nodig hebben om te kunnen leven. Zij zijn voor hun levensonderhoud zeer afhankelijk van de opbrengsten van hun land. Land dat vaak verdord is, of land dat door gebrek aan de juiste zaden te weinig opbrengt om het hele gezin van voldoende voedsel te voorzien. Veel inwoners hebben niet genoeg landbouwkennis, vruchtbare grond of zaden om voldoende voedsel voor hun kinderen te produceren. Laat staan dat ze voldoende inkomsten hebben om hun kinderen naar school te laten gaan. Meestal rust de verantwoordelijkheid om het gezin te onderhouden op de schouders van de vaders, maar het komt regelmatig voor dat vrouwen, vaak weduwen, de monden van de kinderen moeten voeden. Omdat zij vaak geen bezit, dus ook geen grond hebben, helpt Kerk in Actie deze vrouwen en hun kinderen bij het opbouwen van een nieuw bestaan waarin zij zelf in hun levensonderhoud kunnen voorzien.

Voedselprogramma

Kerk in Actie en ICCO hebben een programma opgericht om de voedselzekerheid en de ondervoeding in deze wereld te bestrijden. Doordat het landbouwprogramma uitgevoerd wordt met lokale vrijwilligers, blijft de kennis ook na afronding van het project bij de mensen die het nodig hebben. De vrijwilligers geven landbouwvoorlichting en verstrekken op kredietbasis zaden. Het is de bedoeling dat de hulpbehoevende mensen zich op termijn zelfstandig van voedsel kunnen voorzien. De mensen wordt tevens geleerd hoe zij hun voedsel in schuren kunnen opslaan. Hierdoor kunnen zij ook in de winter rekenen op voldoende voedsel. Dit komt de geestelijke en lichamelijke ontwikkeling van de kinderen ten goede, hetgeen zal leiden tot het behalen van betere schoolresultaten. Met uw bijdrage geeft u nóg meer kinderen hoop op een nieuwe toekomst. Voedsel, water en onderwijs: het is voor iedereen van levensbelang.

Namens de gezamenlijke Diaconieën willen we deze Werelddiaconaat collecte van harte bij U aanbevelen Helpt U Mee ?

Geplaatst op: 05 Oktober 2008

terug