Nieuws - Afsluiting Kerkenraad seizoen 2007-2008

Pieter Stalenhoef doet uitlegWie zou denken dat het werk binnen de Gereformeerde kerkenraad van Donkerbroek saai en bedompt zou zijn komt bedrogen uit. Er zijn momenten dat we niet alleen serieus met het kerkenwerk bezig zijn. Dus niet alleen maar vergaderen en koffiedrinken maar ook tijd vrijmaken voor dingen buiten de kerk die onze aandacht vragen. We kunnen en moeten misschien ook wel tijd vinden om je als dominee en ambtsdragers elkaar in een andere omgeving te ontmoeten dan in de kerkenraadkamer. Binnen de kerkenraad zijn een aantal van ons werkzaam in de agrarische sector. Ter afsluiting van weer een seizoen kwam het idee naar voren om een Boer-Toer te organiseren.

Fam. Stalenhoef

Samen op de fiets diverse melkveebedrijven bezoeken om te zien en te ervaren hoe er in de onderstaande bedrijven het dagelijks werk er uit ziet. 27 Juni zijn we om 19.00u vertrokken bij Pro-Rege om als eerste de
boerderij van Pieter en Renita Stalenhoef Kloosterweg aan te doen. Na een kort welkom werden we door boer en boerin rondgeleid op en in hun bedrijf. Met name de melkcarrousel die in gebruik is was voor de meesten van ons een interessante manier van melken.( op de foto boven wordt een en ander door Pieter aan ons uitgelegd).

Fam. Kroondijk

De kalfjes van de fam. KroondijkVervolgens weer op de fiets gestapt om te vertrekken naar de Koelandsweg waar we verwelkomt werden door Egbert en Johanna Kroondijk. Na de kalfjes te hebben bekeken en voorzien te zijn van een heerlijk kop koffie en cake kwamen we hier in de melkstal. Hier wordt in de zogenaamde visgraat opstelling gemolken. Ook hier
gingen we een rondgang op het bedrijf maken waar we eindigden in de nieuwste stal. Op de foto kunnen we zien hoe de koeien hier gevoerd worden en gehuisvest zijn.

Fam. Kraak

De melkrobot van de familie KraakTenslotte het bedrijf van Theo en Tineke Kraak op het West bezocht om hier de Boer-Toer af te sluiten. Na hier warm onthaald te zijn kregen we van boer Theo en boerin Tineke uitleg hoe het op dit bedrijf in zijn werk gaat. Met name de twee melkrobots die hier in bedrijf zijn kregen veel aandacht. Het is interessant om te zien hoe een computer een koe melkt. Alle koeien hebben een halsband om zo herkend te worden door de robot. De koe stapt in de melkruimte en wordt voorzien van voer en om tegelijk gemolken te worden. Alles is volledig geautomatiseerd en alle gegevens van de koe worden in een computer opgeslagen om door de boer bekeken te kunnen worden hoeveel liter er gemolken wordt en hoe vaak een koe de robot passeert. Na de nazit van deze boer toer is een ieder weer huiswaarts gekeerd. Namens de kerkenraad wil ik de  fam.Stalenhoef, Kroondijk en Kraak bedanken voor hun gastvrijheid en rondleiding met uitleg op hun bedrijf.

Tekst en foto's: Gerke van der Meulen

Geplaatst op: 01 Augustus 2008

terug