Nieuws - Vier gezamenlijke diensten tijdens de vakantieperiode

In de vakantieperiode juli/augustus 2008 zullen er vier zondagen achter elkaar gezamenlijke diensten worden gehouden om en om in de Gereformeerde of Hervormde kerk. Op 13 juli is de eerste dienst in de Gereformeerde kerk en op 3 augustus de laatste in de Hervormde kerk van Haule. Tijdens diensten in de Gereformeerde kerk zal een Hervormde predikant voorgaan en andersom. De oppas- en kindernevendiensten zijn tijdens die zondag wel allemaal in Pro Rege en duren de gehele dienst tot het moment dat de kinderen weer worden opgehaald. Er verschijnt tijdens deze diensten geen zondagsbrief, maar er zijn dan weer afkondigingen vanaf de kansel. De afkondigingen kunt u (tijdig) doorgeven aan de scriba (zie ook Kerkklanken).

Geplaatst op: 16 Juli 2008

terug