Nieuws - Lever uw oude ongebruikte mobieltje in

Ieder mobieltje lever 4,5 euro opNamens de gezamenlijke diaconieën even het volgende. In september 2007 is zijn we begonnen om oude ongebruikte mobieltjes in te zamelen. Voor Kerk in Actie brengen deze telefoons geld op waarmee men dan mensen in nood, de nodige middelen kan geven om een beter bestaan op te bouwen. De eerste lediging van de diverse bussen in Donkerbroek en Haule heeft reeds plaats gevonden. Dit heeft een totaal van 40 mobieltjes opgeleverd waarvoor we een ieder hartelijk willen bedanken.

Ieder mobieltje levert € 4,50 op. Deze actie willen we dan ook door laten lopen om nog meer mobieltjes in te zamelen. In de kerken in Donkerbroek en Haule en in winkel van Hartink en ook in de Mande te Haule kan men de telefoons deponeren in de daarvoor bestemde bussen, welke herkenbaar zijn aan de poster van Kerk in Actie. Als diaconieën willen we u oproepen om ons te steunen met deze actie om er zo voor te zorgen dat veel mensen een beter bestaan mogen krijgen.

Geplaatst op: 22 Maart 2008

terug