Nieuws - Het Adventsproject afgesloten

De afsluitingMidden in het diepste duister, midden in de zwarte nacht, bloeit een witte bloem. Leven is tot bloei gekomen in Bethlehem. Het kind Jezus is in doeken gewikkeld. Het beeld van de doeken zal terugkomen met Pasen; daar zijn ze afgelegd en liggen er als verwijzing naar zijn opstanding uit de dood. De korenaren verwijzen naar de cyclus van de graankorrel en daarmee naar het leven van Jezus. Het kind Jezus wordt het brood des levens: voedsel voor
lijf en ziel. Bethlehem betekent "huis van het brood". De beth is de 2e letter van het
Hebreeuwse alfabet. De vorm lijkt op een open huis (een U op zijn zijde): grond onder je voeten, een dak boven je hoofd, een steun in de rug en een toekomst die open is.

Het licht van God openbaart zich in een kind.
In de zwarte nacht komt leven tot bloei, stil en wit.
In dat licht worden mensen brood voor elkaar.
Sporen van licht worden zichtbaar.

Zie ook het fotoboek voor de Adventscreaties.

Vierde Adventszondag: in het spoor van licht trouw blijven

De vierde AdventszondagGekozen is voor een groene krans met rode bessen. Een bes is een vrucht van leven en zaaddrager van nieuw leven. De kleur rood verwijst naar de liefde en het hart en is de kleur van de Heilige Geest die leven schenkt. Klimop is een verwijzing naar trouw, hier van Jozef. Hij besluit Maria niet te verlaten en haar trouw te blijven. Een kaars ontsteken in de nacht. Uit duisternis tot leven komen, geboren worden uit de Geest die Heer is en het leven schenkt. In het spoor van licht trouw blijven.

Derde Adventszondag: op het spoor komen

Lezing: Mattheus 11 vers 2 – 11

In het optreden van Jezus wordt het goede nieuws zichtbaar: blinden kunnen weer zien, doden worden opgewekt. Waar dorheid was komt leven tot bloei. We kijken niet naar wuivend riet in de woestijn, maar naar de bloemen die opbloeien uit de woorden van een profeet en de daden van Jezus. Er is een krans van dor, droog materiaal, met daarin roze bloemen gestoken. Daarbij de woorden: Profeten zoals Jesaja en Johannes, zij wijzen de weg in de dorheid van bestaan. Leven bloeit op in daden van barmhartigheid, liefde en ontferming. Licht breekt door.

Tweede Adventszondag: kronkels, wortels en rode takken

Verdieping, geworteld raken in en zich verbinden met de Heilige Geest is vanuit de duisternis nieuw leven ontdekken, groeien en vanuit het licht paden recht maken. De gekronkelde takken met daardoorheen vervlochten rode takken van de kornoelje en een rood lint verwijzen daar naar. Rood is de kleur van de Heilige Geest. Ook deze week een licht als groet van de gemeente aan een van onze gemeenteleden met een kransje van kronkeltakken met een rood lint.Hierbij een kaartje met de tekst: Zoeken naar sporen van licht op de kronkelweg van het leven. Zoeken naar rechte paden. Houvast vinden, geworteld raken, voor groei vanuit de diepte, van binnenuit, en de Geest die voorgaat als een vuur in de nacht.

De adventsweken zijn begonnen: de eerste Adventszondag

De vier stokken zijn een verwijzing naar de 4 adventsweken. Vier is ook het getal van de aarde: de vier windstreken en daarmee een uitnodiging aan alle mensen op aarde om op zoek te gaan naar licht dat verlicht. De adventsperiode is een tijd van soberheid en inkeer. Het is in de christelijke traditie gewoonte om vooral met groen en niet met bloemen te werken. We lezen in het Woord de opdracht om zorgvuldig om te gaan met Gods schepping. Daarom is gekozen voor milieuvriendelijke seizoensmaterialen.

 Ook de groet van de gemeente zijn deze weken geen bloemen maar een kaars. Lichtjes in deze donkere dagen voor kerst. Deze week een kaartje er bij met de tekst:

Een kaars ontsteken in de nacht
Sporen van licht ontdekken
Met open ogen zien
wat echt is en waarde heeft:
vrucht dragen in het licht van God.

Geplaatst op: 30 December 2007

terug