Nieuws - Afscheid Evangeliesatiekoor

Het evangelisatiekoor Donkerbroek heeft besloten om na  45 jaar optredens te hebben verzorgd in kerken en bejaardentehuizen ect. te stoppen als koor. Gezien de leeftijd van de koorleden, het ledental daalde en er ook geen nieuwe leden bijkwamen.

Ook een reden om er mee te stoppen is, dat de dirigente, mevr. Betten te kennen heeft gegeven om, nu ze 80 jaar is geworden, de tijd is gekomen 
om het wat rustiger aan te doen, uiteraard is dat op haar leeftijd begrijpelijk.

In een kerkdienst die in overleg met de predikant en kerkenraad zal plaatsvinden op zondag 21 oktober a.s. in de morgendienst, aanvang 9.30 uur, zal er aandacht geschonken worden aan beide gebeurtenissen. Voorganger in deze dienst is Da. N.M. Drop. Verder zullen aan deze dienst medewerken als organist de heer W. van der Veen en de heren Tj. Oldersma en  F. Scherjon op trompet, het evangelisatiekoor Donkerbroek staat voor de laatste maal onderleiding van mevr, T. Betten.

Geplaatst op: 20 Oktober 2007

terug