Laurenstsjerke

De Laurenstsjerke is in de periode 2007-2008 gerenoveerd. Hieronder ziet u een video van kerk met klokkenstoel:

Adres: Geert Wolter Smitweg 5

Vanaf 1701 vormen Donkerbroek en Haule één kerkelijke gemeente. Daarvóór behoorde de kerk onder die van Oosterwolde. De Hervormde Gemeente Donkerbroek-Haule bezit in beide plaatsen een kerk en behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland.

Kerk Donkerbroek

De Hervormde kerk te Donkerbroek is een rijksmonument en is herbouwd in 1714. Ongetwijfeld heeft in Donkerbroek al ver vóór de Hervorming (omstreeks 1580) een kerk gestaan, waarschijnlijk op dezelfde plaats. De huidige kerk is voor een groot deel opgetrokken met gebruikmaking van oude bouwmaterialen die afkomstig zijn van de afgebroken “oude” kerk. Het is een zogeheten eenvoudige zaalkerk met een driezijdige koorsluiting. De kerk had aanvankelijk geen daktoren omdat er naast de kerk een houten klokkenstoel aanwezig was. Zo rond 1850 is er alsnog een toren op het dak van de kerk geplaatst, maar of daar een luidklok in heeft gezeten is niet duidelijk.
De gevelstenen in de westgevel van het gebouw verstrekken informatie over de stichting van het kerkgebouw. Midden boven de ingang is een fraai bewerkt barok wapenschild aangebracht, vermoedelijk van de “redger” (bestuurder in Friesland die op juridisch gebied actief was; meestal de notaris) van Donkerbroek. Maar in 1796 in de Franse tijd is de tekst in opdracht van de bezetter gedeeltelijk weggekapt en onleesbaar gemaakt. Ook zijn toen de familiewapens afgehakt. In de kerk wordt een erg fraaie renaissance kansel met bijbehorend doophek aangetroffen. Opvallend is dat het klankbord eenvoudiger van vorm is. In de dooptuin worden nog restanten van 18e eeuws meubilair aangetroffen. In 2007/2008 heeft een omvangrijke restauratie plaatsgevonden van het interieur en het exterieur.

Orgel

Op de gaanderij is een orgel geplaatst dat in 1879 werd aangekocht. Het orgel is afkomstig uit een katholieke kerk te Jutphaas. Het orgel werd waarschijnlijk vervaardigd door de Brabantse orgelbouwer Matthias Verhofstadt en is te dateren ± 1730. Het orgel werd in 1986 gerestaureerd door fa. Bakker & Timmenga te Leeuwarden, waarbij Klaas Bolt, organist van de St. Bavo te Haarlem adviseur was.

Klokkenstoel

De klokkenstoel is al enige malen vernieuwd, de huidige stamt uit 1974, maar de klokken zijn uit de 14e en 16e eeuw. De grote klok is in 1502 gegoten. Van de kleine is dat niet bekend maar deze is waarschijnlijk ouder (14e eeuw). Tijdens de tweede wereldoorlog zijn de klokken door de Duitsers meegenomen. De kleine klok is in Giethoorn teruggevonden en de grote klok in Hamburg. Vanaf zondag 5 januari 1947 werden beide klokken op vaste tijden, als vanouds, weer geluid. In 1998 zijn de klokken gerestaureerd. Voor het dagelijks luiden van de klokken zijn er twee nieuwe luidapparaten direct onder de kap geplaatst. De grote klok luidt ’s morgens om 08.00 uur en ’s avonds om 18.00 uur, terwijl de kleine 14e eeuwse klok ’s middags om 12.00 uur wordt geluid.

Kerkhof

Rondom de kerk is een begraafplaats aanwezig die thans buiten gebruik is gesteld. Op een paar grafstenen treffen we grafpoëzie aan. Bijvoorbeeld op de steen van het graf van Ruurd S. v.d. Burg, overleden op 27 januari 1903.
Ook zijn er graven aanwezig van de vroegere “notabelen” van het dorp, naar wie een aantal straten is vernoemd.