ANBI-gegevens

In verband met de fiscale aftrekbaarheid van giften en schenkingen zijn kerkgenootschappen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) verplicht bepaalde gegevens online te publiceren:

ANBI-gegevens Protestante Gemeente Donkerbroek-Haule 2017

ANBI-gegevens Diaconie Protestante Gemeente Donkerbroek-Haule 2017