Welkom bij Protestantse Gemeente Donkerbroek-Haule

Dit is de website van de Protestantse Gemeente Donkerbroek-Haule. Heeft u iets voor de website? Stuur uw bijdrage naar mail@pkndonkerbroek-haule.nl. Kopij voor de Kerkklanken: kerkklankendonkerbroek@gmail.com. Kopij zondagsbrief: zondagsbrief@hotmail.nl.

Tentdienst 7 juli 2019

Om half 10 druppelden de eerste mensen de tent binnen om te genieten van de koffie/thee, weer goed verzorgd door familie Haveman en diverse vrijwilligers. “Kleintje Bazuin” speelde zoals we dat gewend zijn (prima dus). Ook Gospelkoor “Reflection” uit Tollebeek onder leiding van Jan Bode was weer aanwezig. Ouderling Jan Klooster heette ieder welkom in deze tentdienst met als thema: Ik ga op reis…. 

lees verder...

Clubavonden stoppen? - laatste oproep!

Wij organiseren als bestuur van de jeugdclubs samen de leiding van de clubs alle clubavonden en andere activiteiten voor de jeugd van de kerk. Jaarlijks worden er clubavonden aangeboden voor kinderen van de basisschool vanaf groep 5, voor tieners op de middelbare school en er is zelfs een 16+ groep. Dit seizoen was er weer veel animo voor deze avonden, vooral vanuit de basisschoolgroepen, maar het is lastig om leiding te vinden. Wij hebben dit seizoen op meerdere manieren geprobeerd leiding te vinden, maar dit blijkt lastig. Dit seizoen hebben we met een tekort aan leiding alles nog kunnen aanbieden door als bestuur ook clubavonden te geven en door extra inzet van de huidige leiding.

lees verder...

The Martin Mans Formation komt naar Oosterwolde

De commissie Vorming en Toerusting heeft ‘The Martin Mans Formation’ kunnen vastleggen. Noteer alvast de datum van 10 mei 2019 in uw agenda. U mag deze avond niet missen. Wauw! 

Het ensemble ‘The Martin Mans Formation’ werd in 2000 opgericht vanuit het Christelijk Waddinxveense Mannenkoor ‘De Gouwestem’, onder de naam van ‘Mannenensemble De Gouwe’. In 2006 nam het ensemble een eigen naam aan, namelijk ‘The Martin Mans Formation’ (TMMF) en ging verder onder leiding van de bekende organist en dirigent Martin Mans uit Gouda. Inmiddels is TMMF uitgegroeid tot een 19-tal goed getrainde zangers, onder de bezielende leiding van Martin Mans.

lees verder...