Welkom bij Protestantse Gemeente Donkerbroek-Haule

Dit is de website van de Protestantse Gemeente Donkerbroek-Haule. Heeft u iets voor de website? Stuur uw bijdrage naar mail@pkndonkerbroek-haule.nl. Kopij voor de Kerkklanken: kerkklankendonkerbroek@gmail.com. Kopij zondagsbrief: zondagsbrief@hotmail.nl.

Brief Priscah Auma

Vlak voor Kerst ontvingen we bijgevoegde brief en kaart van Priscah Auma, het weesmeisje dat we via Blessed Generation hebben geadopteerd (zie voor meer informatie over haar onder College van Diakenen / Blessed Generation). Ze is erg blij en dankbaar voor het feit dat wij haar als kerk sponseren, en werkt hard om haar droom waar te maken: chef kok en zelfstandig ondernemer worden. Daarbij wenst ze ons in bloemrijke bewoordingen alle goeds voor 2018 toe.

Brief Priscah Auma
Kaartje Priscah Auma

Diakenen aan het tuinieren

Via St. Present kwam een verzoek of de diaconie nog een keer mee wilde doen aan een hulpproject. Het werd de tuin van Yorsalem, afkomstig uit Eritrea en wonende op de Nijhof. De tuin was zodanig verwaarloosd dat daar voor haar, zonder kennis of gereedschap, geen doorkomen aan was.

lees verder...

Kerstfeest 2017

Er zijn foto's gemaakt van de Kerstdienst van 25 december in de Sintrumtsjerke. Klik HIER om ze te bekijken...

Brassband De Bazuin presenteert Gouden Koralen

Op zondagavond 29 oktober vanaf 19.30 uur kunt u genieten van Gouden Koralen in de Sintrumtsjerke in Donkerbroek.