Welkom bij Protestantse Gemeente Donkerbroek-Haule

Dit is de website van de Protestantse Gemeente Donkerbroek-Haule. Heeft u iets voor de website? Stuur uw bijdrage naar mail@pkndonkerbroek-haule.nl. Kopij voor de Kerkklanken: kerkklankendonkerbroek@gmail.com. Kopij zondagsbrief: zondagsbrief@hotmail.nl.

Eerste 'Jongeren on Tour' avond druk bezocht

Afgelopen zondag was het dan zover: Onze eerst Jongeren on Tour avond. Nadat we met elkaar de avond voorbereid hadden was het nu afwachten of er door de jongeren gehoor werd gegeven aan de avond en dat werd er! Meer dan! We konden rond de klok van 18.00 uur rond de 100 jongeren verwelkomen in de loods van Vogelzang Tent en Horecaverhuur met een kop koffie, thee of limonade. Wiebrand verwelkomde iedereen en opende de avond met gebed waarna voor iedereen soep en broodjes waren om gezamenlijk te eten. De sfeer was gezellig en gemoedelijk, een leuk begin van de avond.

lees verder...

Fruitdienst actie

Op zondag 6 november hield de diaconie weer haar jaarlijkse fruitdienst actie. Dit jaar mochten ze 49 fruitbakjes vullen die her en der in het dorp verspreid werden (Haule en Donkerbroek). Vooral aan de zieken en alleenstaanden werd speciaal aandacht  geschonken, als een hart onder de riem. De diaconie wil elk jaar met dit gebaar mensen (kerkelijk of niet kerkelijk ) een beetje aandacht geven, zodat ze niet vergeten worden.

Zaterdag 15 oktober oud ijzer aktie

De Protestantse Gemeente Donkerbroek-Haule houdt komende zaterdag haar jaarlijkse oud ijzer aktie. De opbrengst is voor aanschaf nieuwe inventaris voor Pro Rege. Wilt u de metalen vóór 09.00 uur bij de weg leggen? Voor inlichtingen kunt u bellen met Johan Baron: tel. 0516491958. Let op: Geen koelkasten.

Startdienst 4 september in de Sintrumtsjerke

Beste allemaal,
De laatste dagen spraken Piet Hein en ik regelmatig over de Startdienst in de tuin van Jouke en Ina. Natuurlijk hoopten we op mooi weer maar nu de verwachtingen voor vannacht en morgenvroeg niet goed zijn, hebben we vanmorgen bij de N381 maar besloten uit te wijken naar de SINTRUMTSJERKE.

lees verder...