Welkom bij Protestantse Gemeente Donkerbroek-Haule

Dit is de website van de Protestantse Gemeente Donkerbroek-Haule. Heeft u iets voor de website? Stuur uw bijdrage naar mail@pkndonkerbroek-haule.nl. Kopij voor de Kerkklanken: kerkklankendonkerbroek@gmail.com. Kopij zondagsbrief: zondagsbrief@hotmail.nl.

Paaszondag themadienst Sinjael: "We zullen opstaan"

Aanvang 10.00 uur. Vooraf om 09.00 uur gezamenlijk paasontbijt!

Viering Slotzondag en Palmpasen op 14 april

O.l.v. Nicolien Bergsma en m.m.v. "Dedicated to God"

Actie Fryslân voor Rwanda in Sintrumtsjerke

Op 7 april a.s. vertelt Rose,  nu 25 jaar later,  in de Sintrumtsjerke over de Rwandese genocide. Aanvang 15.00 uur. Toegang is gratis.

Kledingbeurs voor minima op 13 april

Op 13 april a.s. is er een kledingbeurs voor mensen die moeten rondkomen van een minimum inkomen in Pro Rege.

Gezinsdienst 3 februari a.s.

Voorganger: ds. Baas. Na afloop koffiedrinken.