Welkom bij Protestantse Gemeente Donkerbroek-Haule

Dit is de website van de Protestantse Gemeente Donkerbroek-Haule. Heeft u iets voor de website? Stuur uw bijdrage naar mail@pkndonkerbroek-haule.nl. Kopij voor de Kerkklanken: kerkklankendonkerbroek@gmail.com. Kopij zondagsbrief: zondagsbrief@hotmail.nl.

Gezinsdienst 3 februari a.s.

Voorganger: ds. Baas. Na afloop koffiedrinken.

Geslaagde "Krystkuier" naar "kindje Jezus"

Meer dan 200 deelnemers namen zaterdagavond deel aan de "Krystkuier" in Donkerbroek. Bij de start vlakbij de Laurenstsjerke lopen de deelnemers direct het kerstverhaal binnen met kerstliederen van "De Bazuin". Aan het einde van de Posthuisweg wordt men opgevangen en leest een heraut de boodschap voor dat iedereen zich moet inschrijven op bevel van de koning. Bij de "inschrijving" aan de Oude Tramweg krijgt elk groepje een gids mee voor een tocht vol belevenissen.

lees verder...

Krystkuier op 22 december a.s.

Start: tussen 17.30 uur en 18.15 uur op de G.W. Smitweg ingang Posthuisweg

Vieringen rond kerst en oud en nieuw

Van de Protestantse Gemeente Donkerbroek-Haule....