Welkom bij Protestantse Gemeente Donkerbroek-Haule

Dit is de website van de Protestantse Gemeente Donkerbroek-Haule. Heeft u iets voor de website? Stuur uw bijdrage naar mail@pkndonkerbroek-haule.nl. Kopij voor de Kerkklanken: kerkklankendonkerbroek@gmail.com. Kopij zondagsbrief: zondagsbrief@hotmail.nl.

Autowassen voor De Glind brengt 375 euro op

Zaterdag een leuke autowasdag gehad voor "de Glind"... opbrengst 375 euro...dank Donkerbroek

 

Zangavond 30 april in Het Anker

In het kader van Vorming en Toerusting is er op 30 april a.s. een zangavond in Het Anker te Oosterwolde. Aanvang 19.30 uur. M.m.v. Trio Oldersma.

Presentatie Kerk en Israël op 20 april a.s. in Pro Rege

Op donderdagavond 20 april hoop ik een (korte) presentatie met beeld te geven bij de Ontmoetingsgroep. Graag wil ik jullie deze avond meenemen naar het huidige Israël, mijn ervaringen  van mijn bezoeken aan Israël en mijn ontdekkingen betreffende Israël met jullie delen. Ook wil ik jullie na laten denken over welke rol Israël op dit moment heeft in ons geloof, de christelijke kerk, de wereldgeschiedenis en wat de Bijbel hierover zegt. Nieuwsgierig? Je bent van harte uitgenodigd op deze avond! 

Hartelijke groet, Willem Boonstra

Donderdag 20 april
Inloop vanaf: 19.30 uur
In: Pro-Rege

Kuieren met ds Baas

Theo van Ooik heeft wat foto's gemaakt van enkele kuiertochten met ds Baas. Deze zijn HIER te bekijken...

Bericht van Prisca Auma

We hebben een brief ontvangen van Prisca Auma, de studente uit Kenia die we via de organisatie Blessed Generation hebben geadopteerd (zie pagina College van diakenen voor meer informatie). In de brief vertelt Prisca dat het goed met haar gaat en dat ze erg blij is dat wij haar sponsoren. Ze wenst ons een voorspoedig 2017 en hoopt dat God ons als gemeente zegent, omdat we Gods mensen die in nood zijn helpen. Tot slot vertelt ze dat ze hard werkt op school om haar doel te bereiken: chef-kok worden. Als bewijs daarvan heeft ze haar mooie cijferlijst meegestuurd. Fijn om op deze manier contact te hebben met Prisca. Zie bijlagen voor haar brief en cijferlijst en een recente foto.