Welkom bij Protestantse Gemeente Donkerbroek-Haule

Dit is de website van de Protestantse Gemeente Donkerbroek-Haule. Heeft u iets voor de website? Stuur uw bijdrage naar mail@pkndonkerbroek-haule.nl. Kopij voor de Kerkklanken: kerkklankendonkerbroek@gmail.com. Kopij zondagsbrief: zondagsbrief@hotmail.nl.

Afscheid groep 8

Vanmorgen was er in de dienst het afscheid van groep 8. Jerre Stoker, Arnout Stalenhoef en Henrike Hoekstra namen afscheid en hadden samen met ds Baas de dienst voorbereid. Het verhaal werd door 'koning David himself' verteld. Hoe de kleine David de reus Goliath versloeg.....de kinderen hebben het uitgebeeld. Tenslotte werden ze door Wietske de Vegt toegesproken en kregen een vlieger en jeugdbijbel uitgereikt. Er zijn een paar foto's gemaakt tijdens de dienst:

 

Tentdienst: Deel Zijn liefde

Zondag 2 juli was de tentdienst in de feesttent met medewerking van Reflection uit Tollebeek en Kleintje Bazuin uit Donkerbroek. Thema van de dienst: Deel Zijn liefde. Ds. Wieger Baas vertelde in aangepast kledij het verhaal van de Verloren Zoon. Van de vader, die blijft wachten totdat zijn kind weer thuis komt. De kinderen van de kindernevendienst konden terecht in een knutselhoek in de tent. Na afloop kon men nog even napraten onder het genot van een kopje koffie of thee. Klik HIER voor de foto's van Simon Friso...

Ds Wieger Baas 25 jaar in dienst van de grote Baas

Woensdagavond 28 juni 2017 werd in een volle kerk het 25 jarig ambtsjubileum van ds. Wieger Baas gevierd. Een jubileumdienst waarin hij zelf de hoofdrol heeft maar ook een dienst die inkijk geeft in de persoon Wieger Baas. Vooraf aan de viering staat hij zijn gasten buiten op zijn eigen bekende wijze welkom te heten. Een beetje regen deert hem niet.

lees verder...

Jeugddorp De Glind ontvangt cheque van 3500 euro

In de dienst van 11 juni was er een bijdrage van dhr. Bas van Helden van Jeugddorp "De Glind". Hij ontving uit handen van de kerk een cheque van 3500 euro, de opbrengst van diverse acties van diaconie en jeugd van het afgelopen kerkjaar.

Autowassen voor De Glind brengt 375 euro op

Vroeg in de morgen van 6 mei om 9.00u hebben de vrijwilligers alles in gereedheid gebracht om er voor te zorgen dat de eerste auto om 9.30u in het schuim kon. Onder het genot van een heerlijk bakje koffie/thee konden de eigenaren er rustig bij gaan zitten om te kijken of hun bolides netjes van buiten en/of binnen onder handen werden genomen. Ook Sjirk van ECOWAX was van de partij om zijn producten bij de mensen aan te bevelen en op een aantal auto’s aan te brengen. Het deed zeer aan de ogen hoe heilige koe er na afloop bij stond. Alles leek wel nieuw. Totaal mochten we een 28 auto’s onder handen nemen. Dit leverde een prachtig bedrag op van € 375.75 op voor jeugddorp "De Glind. Hier willen we de automobilisten maar ook de vrijwilligers hartelijk voor bedanken om dit mooie resultaat wat behaald is. Namens Willem, Erik en Gerke vanuit de diaconie een dank je wel aan de poetsdames/ en heren.