Welkom bij Protestantse Gemeente Donkerbroek-Haule

Dit is de website van de Protestantse Gemeente Donkerbroek-Haule. Heeft u iets voor de website? Stuur uw bijdrage naar mail@pkndonkerbroek-haule.nl. Kopij voor de Kerkklanken: kerkklankendonkerbroek@gmail.com. Kopij zondagsbrief: zondagsbrief@hotmail.nl. Beheerder Pro Rege: Wiebe de Jong tel. 0682116547.

Vrijdag 28 februari worstactie Chr. Jeugdwerk

Koop uw worsten voor de snert van zaterdag 29 februari!

ZONDAG 16 FEBRUARI RWANDADIENST

Deze zondag staat helemaal in het teken van “FRYSLÂN FOAR RWANDA”.


Steeds meer Friese kerken zetten zich in voor christenen in Rwanda. Het is een van de kleinste Afrikaanse landen, slechts acht keer groter dan Friesland en bovendien even groen. Maar waar Friesland bekend is om de Friese meren, is Rwanda het land van duizend bergen.
In oktober vorig jaar is een delegatie op bezoek geweest in Rwanda.
Zo ook Mineke en Ria uit Oosterwolde. Zij komen ons met veel enthousiasme vertellen over hun belevenissen met de bevolking en de kerk daar. We krijgen foto’s en filmpjes te zien, we begroeten elkaar op een Afrikaanse manier en we zingen het Fryslân foar Rwanda lied.
Ook wordt er wat van de kinderen gevraagd. Tijdens hun dienst en hun bijdrage wordt er een kort filmpje gemaakt.  Deze wordt op een later tijdstip verzonden naar Rwanda. Dan kunnen de mensen daar ook zien hoe wij hier de jeugd bij de kerkdienst betrekken.
De collecte is deze zondag bestemd voor een project daar en natuurlijk krijgt u ook hiervan iets op de beamer te zien.
Tijdens deze collecte geeft u wat en krijgt u wat.
Wij hopen dat u door dit alles nieuwsgierig geworden bent en met ons deze Rwanda-dienst wilt beleven.
 

Andries Knevel over geloven in de 21e eeuw

Geloven in de 21e eeuw. Kan dat nog wel? Allerwege hoor je van secularisatie, geloofsafval, kerkverlating en kerksluiting. Hoe zal de christelijke gemeente, hoe zal het christelijk geloof deze eeuw overleven?

In een lezing zal Andries Knevel een schets geven van de cultuur waarin we leven, maar tegelijkertijd veel tekenen van hoop aanwijzen.... Klik HIER voor alle informatie!

Kerstgezinsdienst eerste kerstdag

Kerstmusical: "Een herder kijkt verder.."

Zondag 15 december Gezinsdienst

Thema: dikke vrienden met God.