Welkom bij Protestantse Gemeente Donkerbroek-Haule

Dit is de website van de Protestantse Gemeente Donkerbroek-Haule. Heeft u iets voor de website? Stuur uw bijdrage naar mail@pkndonkerbroek-haule.nl. Kopij voor de Kerkklanken: kerkklankendonkerbroek@gmail.com. Kopij zondagsbrief: zondagsbrief@hotmail.nl. Beheerder Pro Rege: Wiebe de Jong tel. 0682116547.

Palmzondag 5 april Sintrumtsjerke

Orde van dienst Palmpasen           Voorganger: ds. W. Baas

Bericht van de dominee (4)

Palmzondag 5 april

Andere jaren waren we op Palmzondag druk in de weer. Al vroeg naar de eigen ruimte. Alles lag al klaar. De 30 rozijntjes, de twaalf pinda’s, het broodhaantje bo-ven op de stok. En dan viel het er soms steeds weer af. De stok werd mooi versierd met crêpepapier. Een ei, een citroen of een mandarijn maakten de stok compleet.

Het was hard werken om alles in die korte tijd klaar te krijgen. En dan eindelijk de kerk in en dan maakten we vrolijk ons rondje door de gangpaden. Met vaak het lied op de achtergrond: Hosanna, Hosanna, ….. Gezegend is Hij … .

Orde van dienst 5 april + vooruitblik Pasen

lees verder...

Zondagsviering Sintrumtsjerke 29 maart 2020

Voorganger: Jeugdwerker Nicolien Bergsma-Wolters

Bericht van de dominee (3)

Broeders en zusters.

Ook nu een paar zinnen op onze website. Dat we even weten wat we de komende tijd kunnen verwachten. En laat ons met de hulp van een mailtje of een appje weten wat we nog op de site missen. 

Fijn om met de hulp van de telefoon contact te blijven houden. Eventjes aan elkaar die vraag stellen: “hoe is het? Houden we het nog vol?”

Naast het ruime aanbod van kerkdiensten op de televisie waarderen we een “eigen” viering ook heel erg.

Programma voor de komende weken 

Bidden voor......

Als gebedsgroep komen we regelmatig bij elkaar om te bidden voor ons dorp,  kerkgemeenschap, zieken en de dingen die in de wereld spelen. In de huidige situatie bidden we afzonderlijk thuis. Juist nu in deze tijd van zorg en onzekerheid is het belangrijk om met en voor elkaar te bidden. We weten van vele mensen wat er speelt in ziekte en zorg maar natuurlijk weten we dit niet van iedereen.

Heeft u gebedspunten op welk gebied dan ook; gezondheid, zorg om familieleden en andere naasten geef het aan bij ons dan kunnen wij dit voor u meenemen in onze gebeden. Wij hebben als gebedsgroep ervaren dat gebed iets is waar heel veel kracht vanuit gaat!

Een bemoedigende groet,
Coby, Linda, Jantine, Rennie, Roelie en ds. Baas

Contactpersonen:
Coby Helder; 0516 491988
Linda Delfsma 06 37005640