Welkom bij Protestantse Gemeente Donkerbroek-Haule

Dit is de website van de Protestantse Gemeente Donkerbroek-Haule. Heeft u iets voor de website? Stuur uw bijdrage naar mail@pkndonkerbroek-haule.nl. Kopij voor de Kerkklanken: kerkklankendonkerbroek@gmail.com. Kopij zondagsbrief: zondagsbrief@hotmail.nl.

Feest-tentdienst op zondag 9 september

Op de laatste dag van het Dorpsfeest 2018 is er een tentdienst in de Feesttent.

Zingen in Sparjebird

Zondag 26 augustus om 19.00 uur