Welkom bij Protestantse Gemeente Donkerbroek-Haule

Dit is de website van de Protestantse Gemeente Donkerbroek-Haule. Heeft u iets voor de website? Stuur uw bijdrage naar mail@pkndonkerbroek-haule.nl. Kopij voor de Kerkklanken: kerkklankendonkerbroek@gmail.com. Kopij zondagsbrief: zondagsbrief@hotmail.nl.

Jubileumconcert Gospelband Sinjael

Gospelband Sinjael uit Donkerbroek bestaat dit jaar 25 jaar! Dat willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan! Sinjael kenmerkt zich door veelal eigen gemaakte Nederlands- en friestalige liederen met een duidelijke boodschap. Een boodschap van geloof, hoop en vertrouwen. 

Op zaterdag 24 maart a.s. vanaf 19.45 uur neemt de band u mee door hun vijfentwintigjarig bestaan met liederen, verhalen en beelden uit de diverse perioden. En… het verhaal gaat nog door! We hopen u deze avond te ontmoeten. Neemt u vrienden en bekenden mee. De entree is vrij.

Het jubileumconcert vindt plaats in de Sintrumtsjerke van Donkerbroek, de thuishaven van de band.
De kerkzaal is geopend vanaf 19.15 uur. Graag tot dan!

Vrolijke Kerk-School-Gezinsdienst

Op zondag 11 februari was er een vrolijke KSG dienst in de Sintrumtsjerke. De dienst is voorbereid samen met de meesters, juffen en kinderen van De Peggebult. Rond het thema ‘ oei ik groei’ is er gezongen en voorgelezen uit de bijbel en geluisterd naar een verhaal. En door samen te komen, groei je dus met elkaar!

lees verder...

Stichting Stype Tadzjikistan

Vorig jaar hebben wij als gemeente een donatie gegeven aan de Stichting Stype Tadzjikistan. Dit is een Stichting uit Friesland die uitsluitend wordt gerund door vrijwilligers die daarvoor geen vergoeding ontvangen. Stichting Stype Tadzjikistan organiseert mogelijk nog één keer een reis om de levensomstandigheden in een tehuis voor gehandicapte kinderen te verbeteren. Daarom doet Stichting Stype ook voor 2018 een oproep aan jonge en oudere mensen om zich op te geven voor een reis naar Tadzjikistan. Tijdens deze reis zal dan een nieuwe wasruimte voor kleren en beddengoed worden gebouwd.
 

lees verder...

Brief Priscah Auma

Vlak voor Kerst ontvingen we bijgevoegde brief en kaart van Priscah Auma, het weesmeisje dat we via Blessed Generation hebben geadopteerd (zie voor meer informatie over haar onder College van Diakenen / Blessed Generation). Ze is erg blij en dankbaar voor het feit dat wij haar als kerk sponseren, en werkt hard om haar droom waar te maken: chef kok en zelfstandig ondernemer worden. Daarbij wenst ze ons in bloemrijke bewoordingen alle goeds voor 2018 toe.

Brief Priscah Auma
Kaartje Priscah Auma

Diakenen aan het tuinieren

Via St. Present kwam een verzoek of de diaconie nog een keer mee wilde doen aan een hulpproject. Het werd de tuin van Yorsalem, afkomstig uit Eritrea en wonende op de Nijhof. De tuin was zodanig verwaarloosd dat daar voor haar, zonder kennis of gereedschap, geen doorkomen aan was.

lees verder...