Welkom bij Protestantse Gemeente Donkerbroek-Haule

Dit is de website van de Protestantse Gemeente Donkerbroek-Haule. Heeft u iets voor de website? Stuur uw bijdrage naar mail@pkndonkerbroek-haule.nl. Kopij voor de Kerkklanken: kerkklankendonkerbroek@gmail.com. Kopij zondagsbrief: zondagsbrief@hotmail.nl.

Bericht van Prisca Auma

We hebben een brief ontvangen van Prisca Auma, de studente uit Kenia die we via de organisatie Blessed Generation hebben geadopteerd (zie pagina College van diakenen voor meer informatie). In de brief vertelt Prisca dat het goed met haar gaat en dat ze erg blij is dat wij haar sponsoren. Ze wenst ons een voorspoedig 2017 en hoopt dat God ons als gemeente zegent, omdat we Gods mensen die in nood zijn helpen. Tot slot vertelt ze dat ze hard werkt op school om haar doel te bereiken: chef-kok worden. Als bewijs daarvan heeft ze haar mooie cijferlijst meegestuurd. Fijn om op deze manier contact te hebben met Prisca. Zie bijlagen voor haar brief en cijferlijst en een recente foto.

 

Mannenkoor “Manna” treedt op in Donkerbroek

Zondag 26 maart om 16.00 uur treedt het Mannenkoor “Manna” uit Drachten op in de Laurenstsjerke van Donkerbroek. Het koor staat onder leiding van dirigent Anton van der Meulen. Thema voor deze muzikale middag is: Pelgrims Onderweg. Uit de keuze van de liederen merkt u dat we op weg zijn naar Pasen. Kortom, namens de Protestantse Gemeente Donkerbroek-Haule verwelkomen wij u graag in de Laurenstsjerke. 

Zondag 26 maart: Paasgroetenactie 2017

Vanuit heel de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar weer een Paasgroet aan gevangenen in binnen- en buitenland. De Paasgroet sluit aan bij het veertigdagenthema: Sterk en dapper. Ds. Anne van Voorst ging hierover in gesprek met gedetineerden: “Daar kwam naar voren, dat je je soms ook kwetsbaar op moet durven stellen. Dat valt niet altijd mee en daarover is een kunstwerk gemaakt, dat tegelijkertijd iets robuusts en iets kwetsbaars heeft. Een gedetineerde maakte het met de hand, en een tweede zorgde voor de achtergrond, het doek waarop staat: Wees sterk en moedig”.

lees verder...

Zondagochtend 19 maart kerkdienst in Laurenstsjerke

In het weekend van 18/19 maart vindt de opvoering plaats van de musical Joazef in de Sintrumtsjerke. Het podium is dan opgebouwd en ook zondagmiddag is deze nodig voor de opvoering. De kerkenraad heeft besloten de viering van zondagochtend 19 maart om 9.30 u  in de Laurenstjerke te houden. Er is geen kindernevendienst maar het wordt een kindvriendelijke viering. Oppasdienst wordt gehouden bij Alinda de Haan die tegenover de Laurenstsjerke woont. 

Chinees buffet groot succes

Vrijdag 17 februari hield de diaconie van de PKN gemeente Donkerbroek – Haule een chinees buffet voor jeugddorp De Glind. De Glind is een gewoon,klein, groen dorp dat valt onder gemeente Barneveld. Getraumatiseerde kinderen, kinderen met psychische of gedragsproblemen, licht verstandelijk beperkte kinderen, allemaal kunnen ze in De Glind veerkrachtig (op)groeien.De Rudolphstichting stond aan de wieg van het Jeugddorp (dominee Rudolph begon in 1904 met de opvang van kinderen bij boerengezinnen) en nog steeds zetten we ons, naast onze landelijke activiteiten, in voor de ontwikkeling van het Jeugddorp. 

De foto's staan online...

lees verder...