Samen zoek avonden: Ontmoetingsgroep

In het kort vertellen we over het ontstaan en de doelstellingen van de ontmoetingsgroep.

Hoe zijn de avonden ontstaan:

In september 2010 werd Linda Delfsma gebeld door Arnaud Dijkstra van de Stichting Unite in Christ (o.a. bekend van Festival316). Arnaud vertelde dat ze vanuit de stichting dienend willen zijn naar andere kerkelijke gemeenten in net noorden van Nederland. Aan Linda de vraag of zij samen met Unite in Christ en een aantal mensen vanuit de kerkelijke gemeenschap van Donkerbroek willen spreken om te kijken hoe ze de gemeente konden dienen met bijvoorbeeld onderwijs- jeugdwerk-kerkelijke gespreksgroepen etc.

Dit eerste gesprek tussen Donkerbroek en Unite in Christ heeft geleid tot het starten van samen zoek avonden  (‘ontmoetingsgroep”). De avonden houden in dat je samen met elkaar in gesprek gaat over wat geloven voor je betekent; niet alleen op zondag in de kerk, maar ook in je dagelijks leven. Hoe denken we over de zaken die gebeuren in de wereld , hoe lezen we de bijbel, hoe betrekken we de bijbel in ons dagelijks leven en vooral hoe is onze persoonlijke relatie tot God en wat is onze beleving daarbij.

De ontmoetingsgroep groeit

We zijn in 2010 begonnen met 4 mensen en na 2 jaar waren we met 32 mensen. Op dit moment komen er ongeveer 25 personen op deze avonden. We hebben elkaar in huiskamersfeer ontmoet , hebben veel samen gedeeld in wat we voelen en denken in ons geloof, in verdriet en vreugde. We hebben met elkaar verdieping gezocht in de bijbel: hoe lees je de bijbel, wat halen we daaruit en hoe kunnen we de bijbel in deze huidige tijd toepassen. Iedereen heeft een eigen gevoel als het om geloven gaat maar iedereen is goed zoals hij of zij is en dat maakt deze ontmoetingsavonden zo bijzonder.

Na een aantal jaren begeleiding door vertegenwoordigers vanuit Unite in Christ werd het tijd om meer op eigen benen te gaan staan en hebben we de organisatie van deze avonden meer in eigen hand genomen. Ds. Baas is bereid gevonden om deze avonden met ons voor te bereiden en te begeleiden. 

Onderdeel PKN gemeente

We zijn met elkaar op zoek naar God, elkaar en anderen en hopen dit op een positieve manier uit te stralen binnen onze gemeente en dorpen. We willen op deze wijze een onderdeel zijn van de gemeente van Donkerbroek en Haule en absoluut niet de indruk wekken  een aparte groep te vormen. Ook niet de indruk wekken dat wij beter met geloven bezig zijn dan een ander: nee , zie het als een gespreksgroep waar je vrijblijven bij kan komen.  Iedereen is van harte welkom!

Hoe zien de avonden eruit:

  • We beginnen de avonden met het aansteken van de kaars en het voorlezen van een toepasselijke tekst, een gedicht of gebed. Ook worden er kaarten verstuurd namens de ontmoetingsgroep aan mensen uit onze gemeente ,dorp of verdere omgeving of anderszins die even wat extra aandacht verdienen of nodig hebben en dat steuntje in de rug goed kunnen gebruiken. 
  • Daarna zingen we met elkaar een aantal liederen die om en om door deelnemers worden uitgezocht.
  • Ds. Baas heeft dan veelal een inleiding op het onderwerp. Geeft een stuk bijbeluitleg etc.
  • We lezen met elkaar uit de bijbel en gaan daarover in gesprek.
  • Soms gaan we dan in kleine groepjes uiteen om met elkaar te delen wat we de afgelopen tijd beleefd hebben, wat ons bezig houdt en met elkaar te spreken over het onderwerp van deze avond. Dit vaak aan de hand van een aantal vragen over het onderwerp.
  • Als we in kleine groepjes hebben gesproken worden de belangrijkste zaken die besproken zijn in de groepjes even centraal teruggekoppeld.
  • Aan het eind van de avond, zo rond 21.45. uur sluiten we de avond af met een lied en een gebed. Gebedspunten kunnen/mogen worden opgegeven.

Daarna is er gelegenheid om onder het genot van een hapje en een drankje even na te zitten en even bij te praten.  

Wanneer zijn deze ontmoetingsavonden

Ook in dit seizoen gaan we door met deze ontmoetingsavonden. Deze avonden worden gehouden in gebouw Pro Rege. De avonden worden gehouden op donderdagavond 1 x in de 3 weken. Inloop 19.30. uur; aanvang avond 19.45. uur.

Voel u/je vrij om vrijblijvend eens een avond langs te komen om te bekijken of dit iets voor je kan zijn. Voor informatie kunt u contact opnemen met:

Christina Rooks: tel. 06 13192054

Met een vriendelijke groet van de ontmoetingsgroep.