Nieuws - Multifunctionele kerk?

Zouden ze afkomen op het orgelspel van organist Jan Bouma of op de preek van ds. Krijn de Graaf? Misschien wel op beide! Sinds kort hebben zij namelijk (weer) extra toehoorders! Wat is het geval? Sinds mei zijn de huiszwaluwen weer terug. Een twintigtal broedpaartjes heeft onderdak gevonden in de nestkastjes onder de dakgoten van de kerk te Haule. Jan Bouma heeft die kastjes daar aangebracht en volgens Jan zijn de kunstnesten zeer in trek bij de nijvere beestjes. “Ik had de kastjes nog nauwelijks vastgeschroefd of ze vlogen er al in! “, vertelt Jan. Huiszwaluwen zijn zomergasten in ons land. Ze brengen de winter door in tropisch Afrika. Het is een kolonievogel die graag in groepsverband nestelt en leeft.

Ook op de zolder van de kerk te Haule is het een drukke van belang. Hier heeft namelijk een kolonie grootoorvleermuizen zijn intrek genomen. Deze zeldzame en wettelijk beschermde beestjes gebruiken de zolder gedurende de zomermaanden als broed- en rustplaats. ’s Avonds en ‘s nachts gaan ze op zoek naar voedsel, zoals vliegen, muggen en andere insecten. Volgens Jan vliegen ze dan ook wel eens door de kerk. Aan het eind van de zomer trekken ze weg en gedurende de wintermaanden overwinteren ze in spouwmuren en andere vorstvrije ruimten. Bekende winterslaapplaatsen zijn de grotten in België en Zuid-Limburg, oude fortificaties, voormalige ijskelders, kelders van kastelen en oude gebouwen. Kortom plaatsen, die donker en koel zijn en waar gedurende de wintermaanden de temperatuur niet zakt beneden het vriespunt en niet stijgt boven de 8 – 10 graden Celsius.

Multifunctioneel

In deze tijden van krimpende ledentallen en afstoting van kerkgebouwen worden kerkrentmeesters opgeroepen om kerkgebouwen aan te passen om ze voor meerdere doeleinden (multifunctioneel) te kunnen gebruiken. Zoals concerten, exposities, voordrachten, enz. Daarbij zal zeker niet gedacht zijn aan het verstrekken van gastvrijheid aan vogels en vleermuizen! Het zal eerder voorkomen dat kerkrentmeesters (en anderen) wat zuinigjes kijken omdat de “gasten” wel (schoonmaak)kosten met zich meebrengen maar geen financiële bijdrage leveren. Daarbij moet echter bedacht worden dat de mens ook aan deze schepselen van God veel (kijk)plezier kan beleven en dat ze nuttig werk doen door het vangen van vliegen, muggen en andere insecten!

College van Kerkrentmeesters
Hervormde Gemeente Donkerbroek-Haule

Geplaatst op: 30 Juni 2010

terug