Jeugdwerk

Jeugdouderlingen

De jeugdouderlingen houden zich op hoofdlijnen bezig met alles wat er op het gebied van jeugd binnen de kerk gebeurt. Ze signaleren en evalueren, sturen bij en vertegenwoordigen het jeugdwerk binnen de kerkenraad. De informatie die ze nodig hebben voor het uitvoeren van hun taak krijgen ze vanuit de gemeente en de overleggen, waar ze deel aan nemen. De taak van de jeugdouderlingen is er op gericht om de jongeren bij de kerk te blijven betrekken. Dit kunnen ze niet alleen en dit gebeurt dan ook vooral door de inspanningen van de verschillende commissies.

Contact

Roelie Vogelzang
Alinda de Haan